Olden Bondelag skipa til årsmøtet sitt på Aabrekk Gard i Oldedalen.  Der stod sesongens først julemiddag med tilhøyrande riskrem på menyen.   Lokallaget har eit stabilt medlemstal på kring 60 medlemer i frå bygdene mellom Innvik og Loen.  Inntektsutvikling og utviklingsmoglegheiter for næringa er svært viktig for medlemene i Olden, men dei er også opptekne av konkrete saker som kan vere bra i bondekvardagen.  

Lokallaget har gjennomført aktivitetar av svært ulikt slag.   Dei har stått for innsamling av metallavfall, pynta kyrkja til Hausttakkefest og delteke på møte i regi av kommunen på tema hjorteforvaltning.  Landbruksplasten leverer medlemene sjølve til Retura.   

Laget veit også å verdsetje personar med lang og tru teneste for landbruket.  Då Bjarne Gjerde gjekk av med pensjon etter 48 år som mjølkebilsjåfør vanka det blomar frå lokale bondelag og produsentlaget i kommunen.  

Aabrekk Gard i Oldedalen gav ei triveleg ramme kring årsmøtet i Olden Bondelag

Styret i lokallaget

  • Leiar Silje Åsnes Skarstein,
  • Nestleiar.Sindre Aabrekk
  • Kasserar.Gry Ingvid Agjeld
  • SekretærJon Olav Kvamme i
  • StudieleiarJan Høgalmen 
  • 1.vara Per Magne Kvamme,
  • 2.vara Lillian Mykleøen

Deler av styret i Olden Bondelag: f.v. Silje Å.Skarsten, Sindre Aabrekk og Gry Ingvild Agjeld