Vestland Bondelag er representert i juryen, og vi vil gjerne ha inn mange forslag. Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. I fjor var det Gardsbrenneriet på Sandane som stakk av med BU-prisen i Vestland, og vi er spente på kven som får prisen i 2021. 

Fylkesvinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen på 250 000 kroner.

Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriterier:

  • Berekraft
  • Økonomisk resultat/lønsemd
  • Sosialt som sysselsetting og ringverknader i lokalsamfunnet
  • Miljømessig som utnytting av lokale ressursar, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp
  • Innovasjon/nyskaping

Informasjon om BU-prisen og påmeldingsskjema finn de her: Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2021 (innovasjonnorge.no).

Det er mogleg for andre enn bedriftseigar å melde på ein kandidat til prisen. Frist for påmelding er 15. juni.

I 2019 gjekk prisen til Lars Ingvald og Astrid Lien Folkedal (Hordaland) og Storfeprosjektet i Sogn og Fjordane.