Bondelaget var godt representert på arrangementet, med både medlemer og tillitsvalde. Fylkesmann Lars Sponheim tok også turen for å høyre Lars Petter Bartnes.

Fylkesmann Lars Sponheim hadde møtt opp på grillfesten, og fekk ein prat med Lars Petter

Møtte den nyvalte leiaren: Kari og Bodhild er både lokallagsleiarar i Manger Bondelag og Bergen Bondelag og med i fylkesstyret vårt

Lars Petter Bartnes snakka om at landbruket er inne i ei brytningstid

Godt oppmøte til Lars Petter sitt foredrag