PANELET: Frå venstre sit Peder Nernæs (leiar i Hordaland Bondelag), Anders Felde (leiar i Sogn og Fjordane Bondelag) og Frøydis Haugen (2.nestleiar i Norges Bondelag). 

 

Ingrid Haveland fok ordet og stilte spørsmål om høner i miljøinnredning. 

 

Rolf Olav Gjørven frå Oppstryn Bondelag tok mellom anna opp at laget har mange medlemmer med båsfjøs, lausdriftskravet som nærmar seg og utfordringar kring dette. 

 

Nils Magne Gjengedal (styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag) snakka om kor viktig det er å bruke makta me har som forbrukarar, han lufta også ideen om å få folk til å blogge om landbruket. 

 

Bjørn Aardal (leiar i Kjølsdalen Bondelag) nytta også høve til å stille spørsmål. 

 

Kari Sigrun Lysne (styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag)  snakka om utfordringar med avstand til marknaden og kor viktig det er at me er best for å kunne lukkast. Ho tok også til ordet for at me må ete mat som blir produsert i Norge. 

 

Panelet oppsummerer debatten, og svarte ut dei siste spørsmåla.