Om det er Grytten som gjer at påmeldinga er god skal vere usagt.  vi tek den gode påmeldinga som eit teikn på at leiarane gledar seg til å kunne samlast att og diskutere landbrukspolitikk og organisasjonsarbeid.  

I førekant av sjølve leiarmøtet er dei nye leiarane i lokallaga inviterte til kurs.  Følgjande lag har fått nye leiarar hausten 2022:

Bulken -  Evanger Bondelag

Njål Are Forthun

Eid Bondelag

Tom Even Svanø

Fitjar Bondelag

Tone Koløen

Førde Bondelag

Jørgen Naustdal

Holmedal og Askvoll Bondelag

Kristina Johansen Ådlandsvik

Hyen Bondelag

Sivert Jan Ommedal

Høyanger  Bondelag

Alf Magnar Svartemyr

Naustdal Bondelag

Aud Slettehaug

Omvikdalen Bondelag

Johannes Hjelmeland

Radøy Bondelag

Maya Fugelsnes Greve

Sogndal Bondelag

Magne Selseng

Stongfjorden Bondelag

Henrik Arthur Veiesund

Sveio Bondelag

Steinar Vikse

Vik Bondelag

Kristian Sætre

Voss Bondelag

Bjørnar Nedkvitne

Ølve/Hatlestrand Bondelag

Ove Andrè Ljostveit

Årdal Bondelag

Rune Hovland

Her kan du sjå programmet for Leiarmøtet