Mosjonskravet for storfe i løsdriftsfjøs er i følge LMD utsatt til 2014. Deretter vil det vere like reglar for storfe i lausdrift som for storfe i båsfjøs. For nokon lausdriftsfjøs kan det vere ei utfordring å sleppe dyra på beite. Utsettelsen av kravet skal nyttast til å finne gode løysingar for desse fjøsa.