Viltwebinar 2021 vart arrangert tysdag 16. og onsdag 17. mars 2021. Arrangementet vart delt opp i tre sesjonar med totalt om lag 400 deltakarar inkludert føredragshaldarar. Viltwebinaret var eit samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Vestland Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter, og vart arrangert som erstatning for det årlege viltseminaret som har blitt gjennomført sidan 1999.

Webinara ble streamet og alle betalande deltakarar og føredragshaldera får tilsendt ei lenkje til opptaka. Gjekk du glipp av webinara eller gløymde du å melde deg på? Då kan du kjøpe tillgang til webinara her: 

 

Jeger og Grunneier

Offentlig viltforvaltning  (delar manglar pga Internett i studio vart brote)

Ellevill verdiskaping

 

Frå seminar til webinar grunnet covid-19

Som for så mykje anna i samfunnet, gjorde pandemien til at årets viltseminar vart gjort om til eit tredelt webinar. Det viste seg å fungere veldig bra med god og brei deltaking. Eit godt samarbeide mellom fleire aktører kombinert med dyktige føredragshaldarar og profesjonell hjelp til å drifte webinaret fra studio hos Avent As i Florø, gjorde arrangementet til ein suksess.


Litt uvant ikke å ha publikum i salen, men samarbeidet mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Vestland Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter fungerer veldig bra. Frå venstre Hanne Lisbeth Nybø, Alt Erik Rørvik, Magnus Frøyen og Reidun Solberg Seim. Merete Støfring var ute og Johan Trygve Solheim bak kamera. Allan Madsen i Avent hadde full kontroll i studio og sat bak spakene då bilete vart tatt – foto (c) Norsk Hjortesenter 2021
 

Her finn du presentasjonane som vart gått gjennom på dei ulike webinara: 

Webinar 1 – Jeger og grunneier

Utviklingen av hjorteviltbestandene i Norge. Hvor vil vi? – Johan Trygve Solheim

Verdier, holdninger, normer og oppfatninger av natur – kan de endres? – Torstein Storaas

Betydningen av eldre hanndyr i hjorteviltbestandene. Statusjag og bare bukk som gjelder? – Roar Lundby

Jaktlederen sine oppgaver og plikter – Alf Erik Rørvik

Ettersøk – Status og utfordringer – Kjell Kristian Carlsen

 

Webinar 2 – Offentlig viltforvaltning

Nye forskrifter, jakttidsrammer og jegerens digitale hverdag – Erik Lund

Skrantesjuke i Norge – hva kan vi gjøre? – Bjørnar Ytrehus – kjem!

Status Overvåkingsprogrammet -Vebjørn Veiberg

Bestandsreduksjon rundt Nordfjella erfaringer og status – Knut Fredrik Øi

Hardangervidda next? – Kari Bjørneraas

 

Webinar 3 – Ellevill verdiskaping

Nasjonal strategi for verdiskaping basert på viltressursen – Espen Stokke

Hvordan lage og selge gode jaktprodukter – Jo Inge Breisjøberget – kjem!

MER Viltkjøtt – William Fagerheim

Forgubbing av jegerstanden – rekruttering? – Tor Punsvik