På programmet sto det to gardsbesøk, ein natursti, spikarkonkurranse og besøke eit kraftverk. 

 

Elevane fekk prøve seg på ein naturst med 12 postar. To av gruppene klarte å svare rett på alle spørsmåla, og vann premie. 

 

Ein regtung dag i Fjærland. 

 

Elevane fekk også prøve seg på spikarkonkurranse. Den som brukte kortast tid på å slå ned spikaren vann premie.