Det var sett av god tid til å drøfte situasjonen for landbruksnæringa i Vestland på måndagen.  2. nestleiar i Norges Bondelag Bodhild Fjelltveit og dagleg leiar i AgriAnalyse Christian Anton Smedshaug innleia på tema kostnads- og inntektsutvikling.  Vidare var det drøftingar kring den politisk jobbinga fram mot jordbruksoppgjeret 2023.  Opptrappingsplan for inntekt og forventningar til Gryttenutvalet sin rapport var viktige stikkord for drøftingane. 

Dei ordinære styresakene utgjer agendaen på den andre dagen av møtet.

Styret i Vestland Bondelag.  Ståande F.v. Knut B. Hauso, Ole Bjarne Hovland, Kari Sigrun Lysne, Gry Ingvild Agjeld, Kjersti Hjelmeland, Nils Magne Gjengedal, Åsa Gunnardottir (Bygdekvinnelaget i Hordaland - Bjørg Ladehaug møter når  møta er i Sogn og Fjordane), Marianne Nordhus.  Sitjande f.v. Olav Myhr, Andreas Wiese, Anders Felde og Gjertrud Svartveid Osmundsen.

 

Styret i Vossastrand Bondelag invitert til middag med fylkesstyret

Vossastrand Bondelag vart kåra til Årets lokallag 2021 på årsmøtet i Ullensvang i mars.  Premien var ein middag for styret i lokallaget saman med fylkesstyret.  Denne middagen vart skipa til på Smalahovetunet i samband med fylkesstyret sitt møte på Voss. 

Middagen var lagt til Smalahovetunet saman med styret i Vossestrand Bondelag og leiarane i dei andre lokallaga på Voss.

Etter middagen var det omvising på Smalahovetunet med innlagt fjøsbesøk i den nye kufjøsen på gardsbruket. Geir Løne orienterte om drifta både av Smalehovetunet og gardsdrifta elles.