Fylkesstyret - Fordeling vakt sommaren 2018

Tittel

Namn

Mobil

Veke 29

Veke 30

Veke 31

Leiar

Anders Felde

928 57 084

Ferie

Ferie

 

Nestleiar

Ole-Ivar Åm Sognnes

959 43 735

Ferie

 

 

Styremedl

Kari Sigrun Lysne

908 58 191

 

 

 

Styremedl

Nils M. Gjengedal

917 20 950

 

 

 

Styremedl

Henriette Sunde

992 46 562

 

Ferie

 

  

Tilsette

 

Veke 29

Veke 30

Veke 31

Veke 32

Veke 33

Merete Støfring

959 47 437

Delvis ferie

SMS/tlf

Delvis ferie

SMS/tlf

Delvis ferie

SMS/tlf

Ferie

Ferie

Marita Skeie

936 53 233

Ferie

Ferie

Ferie

 

 

Birgitte S. Bjaanes

415 65 758

Ferie

Ferie

Ferie

 

 

 Mykje skjer om sommaren kring på dei ulike gardane til styremedlemene (og særskilt denne sommaren), så det kan vere at ikkje telefonen vert teken umiddelbart.   Legg då att melding eller send SMS eller bruk PM på messenger så tek vi kontakt så snart det høver.