Hordaland  Bondelag tok oppstilling på Festplassen og utafor Bergen rådhus, som del av Norges Bondelag si landsdekkjandeMunter passiar mellom ordførar Trude Drevland og bondelagsfolket. frukostmarkering.

- Målet  var å gje bergensarane ei lita oppmuntring på morgonkvisten, og å markere norsk matproduksjon. Vi veit at forbrukarane set pris på norsk, kortreist mat. Ved å dele ut ein liten smakebete, ville vi seie takk til alle som støttar opp om produksjonen vår. Og det var kjekt å registrere blide ansikt og positive kommentarar frå forbipasserande, fortel Frøydis Haugen, nestleiar i Hordaland Bondelag, etter markeringa

Utover i veka vil lokale bondelag følgje opp med utnemning av "Bondevenner". Først ut er Sveio Bondelag og bondelaga på Stord, som held markering i dag (onsdag 10. april). Fitjar Bondelag føl opp i morgon, medan bondelaga i Nordhordland har arrangement til helga. Følg med, vi tek sikte på god dekning, spesielt på facebook. 

Trude Drevland, ordførar i Bergen les bodskapen "JA til norsk matproduksjon, med Arild Nydegger Øvre-Eide og Frøydis Haugen som bodbererar.   Glade damer fekk yogurt i forbifarten.
Åse Kleppe; HBK sin representant i fylkesstyret til Hordaland Bondelag, deler ut yogurt.  Arild var på pletten ved busstoppen.

Tydeleg bodskap ved kjende landemerke: Bergen rådhus og Fløyen i bakgrunnen. Lars Peter Taule, organisasjonssjef i HB, organiserte markeringa.