Næringa har gått saman om å utvikle eit nytt arbeidsgjevarkurs for å ake kunnskap og kompetansen som arbeidsgjevar, for å sikre gode arbeidsforhold for sesongarbeidarar.  Det er Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund, Norsk Bærdyrkerlag, Nordgrønt og Norsk Landbruksrådgiving som saman står bak kurset.

Kurset tek for seg gjeldande regelverk, plikter og rettigheter, for å gje nytte og tryggleik som gjer den enkelte produsent betre rusta i møte med arbeidsrettslige problemstillingar.
Dato for komande kurs:
Tysdag 26. januar kl. 10.00
Torsdag 4. februar kl. 10.00
Torsdag 11. februar kl. 15.00

Du melder deg på kursa HER

- Kari Sigrun Lysne seier at arrangørane har fått gode tilbakemeldingar på kursa.  Gjennom eiga deltaking opplevde eg det same, held Lysne fram.  Dette er rett og slett eit svært nyttig kurs!  Omlag 650 personar har allereie gjennomført opplæringa og eg vil sterkt oppmode alle som endå ikkje har delteke om å "hive seg rundt" og melde seg på, avsluttar Kari Sigrun Lysne

Døme på tilbakemeldingar frå deltakarar: 

  • «Veldig bra og lærerikt kurs.» «Kurset er holdningsendrende og får opp øynene for en del ting»
  • «Veldig bra opplegg. Mye større utbytte av kurset enn jeg hadde regnet med.»
  • «Veldig interessant kurs, med flere aha-opplevelser, selv om jeg ikke har utenlandsk arbeidskraft.»
  • «Nyttig kurs, sjølv om ein kun har i periodar éin tilsett. Fyldig og fagleg bra.»
  • Les også erfaringer fra kursdeltakere i Østfold: Fornøgd med nytt arbeidsgjevarkurs