- Jammen var det moro å halda føredrag for vel 30 unge bønder igår kveld, seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Ole Bjarne Hovland.    Overdragelse av gard, livet på ein bratt vestlandsgard, informasjon frå Innovasjon Norge, skog eigedomens muligheiter og støtte ordningar var på agendaen. - Leiar i Aurland Bondelag, Thomas Rastad og eg hadde ca 20 min der me tok føre oss Norges Bondelag si rolle sentralt og lokalt, held Hovland fram.  Han rosar tiltaket og seier at slikt tiltak må også kunne gjennomførast andre stader i fylket.  Rett og slett eit supert tiltak som fortener stor applaus.

Godt oppmøte og god rekruttering på samling for yngre bønder i Aurland.