Fylkesleiar Anders Felde har ferie frå 18. juli - 7. august.   

Då steppar resten av AU inn og er i beredskap på den tillitsvalde sida:

Marianne Nordhus vert å nå på telefon i perioden 18.juli til 31. juli, telefon 977 07 074

Gry Ingvild Agjeld er å på telefon i perioden 1. til 7. august, telefon 90502184