Møtet gjekk på dagtid onsdag 11. januar og som innleiarar var henta inn seniorrådgjevar i Norges Bondelag; Anders Huus, konsernstyremedlem og nestleiar i Nortura Jan Erik Fløtre og konsernstyremedlemene i Tine;  Helge Arne Espeland og Bjørnar Gjerde.  Møtet vart gjennomført på TEAMS som ein oppstart til arbeidet med innspel til  jordbruksforhandlingane 2022.

Anders Huus innleier på tema mjølk og handlingsrom knytt til pris

 

Norges Bondelag og Anders Huus si innleiing

Nortura og Jan Erik Fløtre si innleiing

Tine og Helge Arne Espeland og Bjørnar Gjerde si innleiing