I dag er første del av utbetaling av ekstra produksjonstilskot som kompensasjon for deler av kostnadsveksten i 2022 på veg ut til produsentane.  Dette har skapt ein del spørsmål som fylkesleiar Anders Felde nytta høvet til å drøfte med og statsråd Sandra Borch i Landbruks- og matdepartementet då ho vitja Tjønneland Samdrift DA i Angedalen tidlegare i dag.

HER  finn du video der fylkesleiar i Vestland Bondelag; Anders Felde samtalar med Statsråd i Landbruks- og Matdepartementet Sandra Borch.

På Landbruksdirektoratet sine sider finn de fullstendig informasjon om kva som dannar utgangspunktet for utbetalinga.

På Norges Bondelag sine sider finn de denne artikkelen som forklarar kompensasjon etter jat ordbruksoppgjeret 2022 var ferdigstilt.