-  Vi laga eit opplegg med stort fokus på smittevern,og det fungerte fint.  Da vart ein skikkeleg kjekke kveld, held leiaren fram.  

Hovedaktivitet var øksekasttevling der vi kåra beste mann og kvinne i Eid bondelag.  Skulle sjølvsagt ha vunne sjølv, men slik gjekk det ikkje denne gongen held ein humørfylt leiar fram   

Vinnarane i øksekast vart Wenche Starheim og Arve Dahl - GRATULERER :)

So var det open butikk og enkel servering der vi heldt vestlandsløfse pakka inn i plast og den enkelte hadde med kaffi på eigen termos.  Da er om å gjere å tenkje enkelt i desse koronatider.  Det gjeld å sjå kva som er mogleg å få til, og ikkje fokusere på det vi ikkje kan gjere noko med, avsluttar Nes Hjelle.

Les meir om Toregarden