Studentane skriv:

Vi er en gruppe studenter ved NTNU i Trondheim som driver med et prosjekt der vi skal utvikle et tjeneste basert på droneteknologi som skal finne og identifisere uønskede gjenstander og søppel i åkere. Dette produktet skal hindre ødelagt fôrproduksjon og skadde beitedyr, og minske arbeidsmengden til bønder for å fjerne dette fra åkeren. 

Teknologien går ut på at droner kjører over åkeren, og har kamera og sensor, eventuelt metalldetektor, som fanger opp posisjonen til uønskede gjenstander slik at jobben med å fjerne det blir lettere. Den skal også kunne få opp rådyrkillinger, plast fra høyballer og lignende. 

Vi trenger derfor tilbakemelding fra bønder og folk som jobber med jordbruk for å finne ut om det er interesse for dette produktet, og hvilke tekniske spesifikasjoner som er ønskelige og aktuelle. Pris og markedsstrategi er også viktig for oss å få en tilbakemelding på.
 

Dette er per i dag eit prosjekt, ikkje eit produkt som skal setjast i produksjon. Men det er viktig for studentane å sjå om det er ein marknad for ideen deira, og difor treng dei ei tilbakemelding frå bøndene sjølve.

Klikk HER for å svare på spørjeundersøkinga deira. Svarfrist tysdag 22.september.