Sogn og Fjordane Bondelag invitera i år til digitale valnemndskurs. Det blir lagt opp til 3 ulike tidspunkt slik at det skal passe for flest mogleg å delta. Nils Magne Gjengedal skal leie kursa, saman med Hanne Lisbeth Nybø frå kontoret. Kurset varer ca 1 time og vil ta føre seg det arbeidet valnemndene skal i gang med fram mot årsmøta i lokallaga.  - Valnemndene gjer eit viktig arbeid for lokallaga, so vi håpar at so mange som mogleg har moglegheit til å delta på kurset, seier Gjengedal. Kursa vil bli arrangert via Skype.
 
Tidspunkta for kursa er som følgjer:

  • Torsdag 17.september kl 19.30 – 20.30
  • Torsdag 17.september kl 21.00 – 22.00
  • Måndag 21.september kl 20.30 – 21.30

Påmelding ved å fylgje denne lenkja til Questback: https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/bb3jefanpw
Påmeldingsfrist er tysdag 15.september.
Informasjon om pålogging til møtet vil bli sendt ut til alle påmelde onsdag 16.september