Velkomen til kurs i valnemndsarbeid

Måndag 12. september klokka 20.00 på Teams
Torsdag 15. september klokka 20.00 på Teams

Kurset varar 1 til 1,5 time.

Kursleiar er Nils Magne Gjengedal frå fylkesstyret

Grunnlaget for eit godt lokallag er eit godt styre, og valnemnda har den viktige oppgåva å finne tillitsvalde.

Målet med kurset er å fremje viktigheita av arbeidet i valnemnda, gje tips om korleis ein skal arbeide og kva som er viktig å leggje vekt på. Mange har kanskje vore med i valnemnda før, men det kan likevel vere nyttig å setje av ein time til litt påfyll.

Det er høve for heile styret å delta, det kan vere greitt å vite litt om valnemndsarbeidet.

Innhaldet vert det same begge kurskveldane, slik at kvar deltakar melder seg på eitt kurs.

Påmelding

Påmelding via Questback innan 8. september.