STOLT MEDLEM I BONDELAGET: Kjersti Hjelmeland, 1.vara til fylkeslaget i Vestland Bondelag.

 

Gode grunnar til å bli medlem i Bondelaget

- Bidra til politisk påverknad

- Støtt norsk matproduksjon

- Bli ein del av fellesskapet

- Gode medlemsfordelar 

 

Vil du bli med på laget?

Norges Bondelag har over 61 000 medlemmer, og er den største næringsorganisasjonen innafor landbruk. Vi arbeider for å betre villkåra for landbruket, og synleggjere kva betydning landbruket har i det norske samfunnet. Vi er ein partipolitisk uavhengig organisasjon med over 500 lokallag, 13 fylkeslag og stor gjennomslagskraft.

 

Ynskjer du medlemskap i Bondelaget? Leg gjerne meir her.