Det er Vestland Bondelag, Norsk Hjortesenter og Jeger og Fisk i Sogn og Fjordane og Hordaland som er arrangør for seminaret.   Nedanfor finn de lenke til innleiingane som var i møtet.

Fredag 24. mars

På veg mot ny viltlov    Innleiing ved Kristian Buan, prosjektleiar avdeling Skog- og ressurspolitikk i Landbruks- og Matdepartementet

FriKalv  Oppsummering av prøveprosjekt Innleiing ved Vebjørn Veiberg, seniorforskar, NINA

Biletet: Vebjørn Veiberg

Effektar av fri kalveskyting hausten 2022 Innleiing ved skogbrukssjef i Sogn, Finn Olav Myhren

Hjorten - ei stor utfordring for skogbruket Innleiing ved Rune Hedegart, prosjektleiar Skognæringa Kyst SA

Er det plass til meir hjort? Innleiing ved Stein Joar Hegland, professor ved institutt for miljø og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Evaluering av strategi for forvaltning av hjortevilt   Innleiing ved Iselin Kjelsaas , partner i konsulentselskapet Menon Economics

Plan - ny strategi for forvaltning av hjortevilt   Innleiing ved Erik Lund, seniorrådgjevar Miljødirektoratet 17:00 Open Post – spørsmål og oppsummering av første da

 

Laurdag 22. mars

Nytt frå Miljødirektoratet    Innleiing ved Erik Lund, seniorrådgjevar Miljødirektoratet

Grågås – ny utfordring for landbruksnæringa Innleiing ved Ove Martin Gundersen, prosjektleiar Norges Bondelag

Jakt på gås – spanande og krevjande    Innleiing ved Henning Haugholt, NJFF Sogn og Fjordane

Er dagens hjorteforvaltning i strid med naturmangfaldlova?   Innleiing ved Geir Gaarder, Miljøfagleg utgreiing AS

Friviljug pause i hjortejakta under brunst   Innleiing ved Erling Meisingseth, NIBIO

Korleis betre samarbeid med flytting av løyver slik at hjorten kan fellast der hjorten er   Innleiing ved Joar Helgheim, einingsleiar landbruk og miljø i Sunnfjord kommune

Foto: Ove Magne Ribskog