Nedanfor finn de plansjesetta som innleiarane har nytta i møta

Måndag 30. januar - MJØLK KU/GEIT og STORFEKJØT

Anders Huus, Norges Bondelag

Rolf Daniel Midttun og Andreas Wiese, TINE

Jan Erik Fløtre, Nortura

Anita Sæther, TYR

Anders Felde, Vestland Bondelag

Oppe f.v. Ole Bjarne Hovland, styremedlem Vestland Bondelag, Gry ingvild Agjeld, styremedlem i Vestland Bondelag, Bodhild Fjelltveit, 2. nestleiar i Norges Bondelag og Johannes Nedrebø, Nortura deltok med møteleiing og innlegg i kveldsmøtet med fokus på sauenæringa. 

Måndag 30. januar SAU/LAM

Bodhild Fjelltveit, Norges Bondelag

Johannes Nedrebø, Nortura

Ole Bjarne Hovland, Vestland Bondelag

Oppe f.v. Knut B. Hauso, styremedlem Vestland Bondelag,  Ola Sunde leiar Grøntutvalet i Norges Bondelag, Kari Sigrun Lysne, leiar for grøntutvalet for Vestlandet og Thorleis Muller, 1. vara til styret i Norges Bondelag  deltok med møteleiing og innlegg på Grøntmøtet

Tysdag 31. januar GRØNTPRODUKSJONEN

Thorleif Muller, Norges Bondelag

Kari Sigrun Lysne, Vestland Bondelag

Desse 4 var mellom dei som medverka med møteleiing og innleiingar på møtet der dei kraftforkrevande produksjonane var i fokus.

Onsdag 1. februar KRAFTFORKREVANDE

Hans Arne Breivik, Fjørfelaget Vest