Det var Manger Bondelag og Austrheim/Lindås Bondelag som stod for oppeminga av dei fire Bondevennene; ordførar på Radøy Jon Askeland, ordførar i Austrheim, Per Lerøy, tidlegare landbrukssjef på Radøy Eli Bjørkeli og Kjelstraumen Vertshus ved Hege Ramsdal. Manger Bondelag har i tillegg fem andre som skal få utmerkinga.  

Jon Askeland, Eli Bjørkeli, Per Lerøy,  Hege Ramsdal. Foto Kari Heggenes Kvammen

Eli Bjørkli, Jon Askeland og Per Lerøy. Foto Sølvi T. Nøttveit

Leiar i Manger Bondelag, Kari Heggens Kvammen, med ordførar og Bondevenn Jon Askeland. Foto Sølvi T. Nøttveit

 Bondepub. Foto Sølvi Thorsen Nøttveit

Bondepub. Foto Sølvi Thorsen Nøttveit