Rådmannen har foreslått å seie opp samarbeidet med Fitjar om eit felles landbruks- og miljøkontor. Bøndene er skeptiske til at Stord kommune skal løyse alle oppgåvene til landbrukskontoret åleine.

 -  Me er særs nøgde med den breie og gode fagkompetansen kontoret har i dag. Konsekvensen, slik me ser det, er ei svekking av servicen og fagkompetansen frå Stord kommune til landbruksnæringa, skriv lokallagsleiarane i Huglo Bondelag, Erik Willgohs og Stord Bondelag, Torunn Eikeland, i eit brev til politikarane.

Les brevet frå bondelaga til politikarane om Stord-Fitjar Landbruks- og miljøkontor.

Avisa Sunnhordland har ein artikkel om saka. Artikkelen er open for abonnentar: Bønder protesterer.

Klipp frå Avisa Sunnhordland