På standen kunne dei besøkande sjå ku, gris, sau, geit og høner. Etne Bondelag informerte om landbruk og matproduksjon, og nytta høve til å reklamere litt for bondelaget. Fylkesleiar Frøydis Haugen besøkte standen, og ho vart imponert av innsatsen til lokallaget.

Sjå bilete frå standen på Etne Bondelag sin facebookside.

Etne Bondelag hadde mange dyr på standen

Frå Haugesunds Avis