Bodhild har tidlegare vore styremedlem i Norges Bondelag og er no vald til andre nestleiar.

Resten av styret:

Leiar: Lars Petter Bartnes, Trøndelag

1. nestleiar: Bjørn Gimming, Viken

2. nestleiar: Bodhild Fjelltveit, Vestland

 

Styremedlemer:

Audhild Slapgård, Trøndelag

John-Erik Skjellnes Johansen, Nordland

Arthur Salte, Rogaland

Solveig Bratteng Rønning, Nordland  (Tine)

Arne Elias Østerås, Hedmark, (Felleskjøpet)

 

Varamedlemer:

  1. Egil Chr Hoen, Buskerud
  2. Torleif Müller, Vestfold
  3. Ragnhild Duserud, Østfold

Knut Byrkjenes Hauso vart vald inn i valnemnda med Kari Heggenes Kvammen som vara.