Vestland Bondelag gratulerer begge to :)  

Bjørn Gimming frå Østfold Bondelag vart vald som ny leiar i Norges Bondelag og Egil Christopher Hoen frå Buskerud Bondelag vart vald som ny 1. nestleiar. Saman med Bodhild Fjelltveit utgjer dei leiartrioen i organisasjonen. 

 

Bodhild Fjelltveit held fram som 2. nestleiar i Norges Bondelag.  Peder Nernæs vart vald som ny 2. vara til styret i Norges Bondelag

Knut Byrkjenes Hauso, frå Ullensvang vart vald som nestleiar i valnemnda i Norges Bondelag for eitt år.

 

Her finn du valnemnda si innstilling til årsmøtet.   Innstillinga vart vedteken slik den låg føre.