Busstransport vil gå frå fylket søndag kveld den 20. mai med retur attende til fylket måndag den 21. mai om ettermiddagen.  Ein vil vere komne heim att omlag til midnatt måndag kveld, alt etter kor ein bur i fylket.

I Oslo vil det vere opptog, appellar og kultur.

Påmelding til:

sogn.fjordane@bondelaget.no  eller på SMS til Merete Støfring, 95947437 innan fredag den 18. mai klokka 12:00

Frå bodstikkestafetten i april 2011