Ei eigedomsoverdraging og eventuelt etterfølgjande pensjonering, byr på store og små utfordringar både juridisk, skattemessig og personleg. Ein skal følgje lovverket, samtidig som eige liv og gardens framtidige liv etter overdraginga skal planleggjast for ei best mogleg løysing for alle partar.

Kurset tek føre seg gardsoverdraging med skattereglar, arvereglar med ny arvelov, framtidsfullmakter, reglane om formuesforholda mellom ektefelle, samlivsavtale og ektepakt, særeige og felleseige, kårytingar, odel, konsesjon og anna som har direkte samanheng med gardsoverdraginga.

I tillegg vert det fokus på pensjon etter folketrygda, AFP, uførepensjon, tidlegpensjon i jordbruket og private pensjoner. Skattemessige forhold for pensjonisten og spørsmål rundt fortsatt arbeid vil òg bli berørt. Dei menneskelege sidene ved ein eigendomsoverdraging vil fortløpande vevast inn i foredraget.

Kurset er krydra med mange gode historiar frå verkelegheita samla opp gjennom lang erfaring på dette området av kurshaldar Jan Bangen.

Bindande påmelding innan 8.mars 2020

Dato: 18.mars, kl 10.00 - 17.00

Stad: Thon Hotel Jølster

Kursavgift kr 1500 pr deltakar, ink. lunsj

Sjå programmet og meld deg på HER

Ved spørsmål kontakt Birgitte Bjaanes på tlf.: 41 56 57 58 eller birgitte.bjaanes@bondelaget.no