Fredag 5.november og laurdag 6.november vert det arrangert Ny-bondesamling på Hardangerfjord Hotel i Øystese. Her vil ein få fagleg påfyll frå dyktige føredragshaldarar, få inspirasjon frå andre bønder, og verte kjent med andre som står i same situasjon. Samlinga vert arrangert av Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri, Landkreditt Bank, Gartnerhallen SA og Vestland Bondelag. 

Sjå program og påmeldingsinformasjon her. 

Velkommen!