Det meste av styret i Stryn Bondelag: F.v. Bjørn Rørtveit, Jørgen Fure, Lars Henrik Skår og Stig Tore HoemStryn Bondelag hadde lagt årsmøte sitt til Smak Kafe der 14 stk hadde funne vegen.   Leiar i laget Bjørn Rørtveitla fram ei årsmelding som vitna om eit lag med god aktivitet, seier fylkesleiaren. Det kan nemnast Open Gard , HMS-kampanje, Undervisningsoppleg på ungdomskule og gardsbesøk.   Det var ein engasjert forsamling som gjerne drøfta både medlemsverving, jordvern, Open Gard og samarbeid med dei andre Bondelaga i Stryn.

Bjørn gjer ein god jobb som leiar i laget, det var og godt å registrere den posetive attendemeldinga som han fekk frå årsmøte for arbeidet som han gjer, seier Hilleren.  Det er viktig å kunne rose dei som tek på seg ansvaret som lokallagsleiar. 

Styret i Stryn Bondelag ser silk ut etter årsmøtet:  Bjørn Rørtveit (leiar) ,Magne Jonny Sølvberg, Jørgen Fure, Lars Henrik Skår(ny) og Stig Tore Hoem (ny)