Kveldsseminara er gratis, og programmet er lagt opp slik:

HUMAN OG SIKKER JAKT v/Tore Andestad

  • Når er hjortejakta på sitt beste?
  • Kva jakt situasjonar ender med bom- og skadeskot?
  • Kva gjev trivelegare jakt med fleire dødelege skot?
  • Fokus på sikkerheit

ETTERSØK v/ Rudi Sønnervik

  • Ansvaret for ettersøket
  • Korleis bør ein jeger opptre når uhellet er ute?
  • Kva forventar ettersøksjegaren av jaktlaget?

Seminaret varer frå kl. 18.00-22.00, og går føre seg på følgjande datoar og stader:

Måndag 23. januar: Stryn Kulturhus

Tysdag 24. januar: Nordfjord Hotell, Eid

Onsdag 25. januar: Førdehuset

Torsdag 26. januar: Lavik skule

Tysdag 31. januar: Borgja på Ålhus

Onsdag 1. februar: Sogndal i kommunestyresalen

Torsdag 2. februar: Lærdal Kulturhus

Seminara er gratis, men send likevel påmelding.  Påmeldingsfrist er 10. januar.

Påmelding kan gjerast slik:

 Via nettsida til Norges Jeger- og Fiskearforbund, www.njff.no/sognogfjordane

E-post: sognogfjordane@njff.no

Tlf. 970 76 702

Arrangørar: Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, fylkeskommunen og kommunane.

 Human og sikker jakt, samt ettersøk, står i fokus når seminaret "Betre jakt" vert skipa til på fleire stader i fylket.