Fylkesleiar Frøydis Haugen delte ut prisen til Bodhild Fjelltveit og Jon Henning Gjerde.Prisen vart delt ut under årsmøtet til Hordaland Bondelag.

Styret har i år valt ut eit lokallag som har hatt høg og variert aktivitet i mange år. Helie styret deltar i organisasjonsarbeidet, og også andre medlemer stiller opp på arrangement. Bergen Bondelag samarbeidar breidt og representert i fleire råd og utval.

I årsmeldinga til Bergen Bondelag kan du lese om noko av det laget heldt på med i 2014:

Bergen Bondelag aksjonerar

 Styret i Begen Bondelag på styrekurs

Astrid Solberg (organisasjonssjef i Norges Bondelag) og Bodhild Fjelltveit (leiar i Bergen Bondelag) under styrekurset