I år opplever mange at det er store populasjonar av smågnagarar.  Desse kan gjere stor skade på til dømes elektriske anlegg om ein ikkje får kontoll på bestanden.    Grunna korona er planlagte fysiske kurs erstatta med tilbod om digitale kurs.

Alternativa av gnagerkurs de har å velje mellom er:
Teams 08.12. og 09.12.20 kl. 17:00-19:30, eksamen 15.12.20
Teams 11.01. og 12.01.21 kl. 10:00-12:30, eksamen 26.01.21
Teams 19.01. og 21.01.21 kl. 10:00-12:30, eksamen 26.01.21

 

Vilkåra for å få autorisasjon for kjøp og bruk av gnagarmiddel er at ein:

  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon
  • har gått på tilleggskurs for gnagarbekjemping og har bestått eksamen
  • eig eller leiger ein landbrukseigedom

Meir opplysningar om kursa finn de på Norsk Landbruksrådgjeving si side
 

Musefelle og katt kan alle bønder skaffe seg, men skal du kjøpe gnagarmiddel som dug treng du autorisasjon.