BEREDSKAP ER VIKTIG: Det er ei sann glede å ynskje alle velkomen til Stryn. Me går ein spennande ettermiddag i møte. Rolf Olav Gjørven (leiar i Oppstryn Bondelag og styremedlem i Vestland Bondelag) er på plass, og klar for brannøving.

 

GODE OG VIKTIGE TIPS: Om ikkje mange timane startar ei storskala brannøving på Kirkeeide samdrift i Stryn. No er folk frå Stryn brann og redning kome på plass. Me nytta høve til å spørre Hans Olav Bøe, (branninspektør i Stryn brann og redning) om kva brannførebyggande tiltak bonden sjølv kan gjere for å unngå brann i driftsbyggningen sin.
 
 

OM ØVINGA: Me er attende på Kirkeeide samdrift med Hans Olav Bøe, branninspektør i Stryn brann og redning. Han vil no dra oss gjennom scenarioet for øvinga.

 

FORSIKRINGSPRAT: Gjennsidige er på plass, og me tok ein prat med Per-Asbjørn Andvik, leiar for risikostyring og skadeførebygging landbruk.
 
 
 
IMPONERANDE JOBB: Brannøvinga er i gang.Det er ein imponerande innsats som vert lagt ned. Alle dei tre markørene er henta ut.
 
 
 
LIVREDDANDE INNSATS: Me er snart klar for del to av øvinga. Medan me ventar på den set me fokus på helse. Kva er viktig å hugse på for helsepersonell? Me tok ein kort prat med Linda Bøe, innsatsleiar helse.
 
 

EVAKUERING AV DYR: Sjå glimt frå del to av øvinga her.

 

 

ETTERFORSKNING: Brannøvinga i Stryn er over. Me tok ein prat med Jan Bjarte Skrøppa (politiet) for å høyre korleis dei jobbar i ettertid av ein brann.
 

 

OM ØVINGA: Rolf Olav Gjørven (leiar i Oppstryn Bondelag og styremedlem i Vestland Bondelag) er godt nøgd med øvinga.