ATTVAL: Heile styre tok attval. 

 

Sju medlemmer møtte på årsmøte til Norddalsfjord Bondelag.  

Både årsmeldinga og rekneskapen vart godkjent.

Hovudtema på møte var hjortforvaltning og dyrevelferd, dette var tema som engasjerte dei frammøtte.