8. november hadde Loen Bondelag årsmøte, 29 medlemmer stilte. 

Møte vart leia av leiar Knut Johan Tjungen.

Ulike tema vart diskutert og drøfta, mellom anna beitekravet.

Dessutan drøfta dei politisk arbeid framover.