Cirka 15 meldemmer stilte då Brekke Bondelag hadde årsmøte sitt i haust. 

Årsmeldinga viste at laget har hatt ein del aktivitet, spesielt opp mot jordbruksforhandlingane.  

Vidare vart rekneskapen lagt fram og godkjent. 

Under møte var det ulike diskusjonar, mellom anna om momsgrensa. 

Sjur Haugland held fram som leiar i laget.