Årets studiehefte kan du laste ned frå Norges Bondelag sin nettsider

Det vert svært viktig å stille godt førebudd til vårens vakraste eventyr - jordbruksoppgjeret 2021.  Høyringsfristen for lokallaga er den 15. februar medan fylkesstyret har frist til 15. mars med å sende sitt innspel til Norges Bondelag.  Engasjer deg gjerne og kom med innspela dine.

God lesnad og god jul.