Anders Felde frå Breim Bondelag vart vald til den første leiaren i Vestland Bondelag under skipingsmøtet i november i fjor. I dag er han vald til leiar for eit nytt år.

Marianne Nordhus frå Halsnøy Bondelag er vald til nestleiar etter at Peder Nernæs takka nei til attval. Marianne har vore styremedlem sidan skipingsmøtet.

Peder vart takka av med blomster, slips og ein kniv frå Helle knivfabrikk.

Marianne Norhus tar over som nestleiar etter Peder Nernæs

Her er resten av fylkessstyret:

Olav Myhr, Eikanger Bondelag, (ny)

Ole Bjarne Hovland, Årdal Bondelag (attval)

Knut Byrkjenes Hauso, Ullensvang Hagebrukslag (attval)

Gry Ingvild Agjeld, Olden Bondelag (attval)

Kari Sigrun Lysne, Lærdal Bondelag (ikkje på val)

 Lars Bø, Voss Bondelag (ikkje på val)

Linda Kristin Oppedal, Viksdalen Bondelag (ikkje på val)

Siv Helle Prestegard, representant for Bygdekvinnelaget


1. vara Kjersti Hjelmeland, Omvikdalen Bondelag (ny)

2. vara Nils Magne Gjengedal, Hyen Bondelag  (attval)

3. vara Terje Håheim, Etne Bondelag (ny)

 

Ordstyrar i årsmøtet: Renate Rendedal, Balestrand Bondelag (attval)

Vara for ordstyrar i årsmøtet: Roar Gundegjerde, Etne Bondelag (attval)