Meir enn 200 bønder vil samlast for fagleg oppdatering og sosial nettverksbygging.  På programmet står samvirkedebatt, konsert med utdeling av pris til årets Matprodusent i fylket samt ein bolk med mange spanande fagtema på laurdag.

Det er flott å kunne samlast så mange, og vi kunne gjerne ha vore endå fleire seier Hilleren.  Vi treng å stå saman og synleggjere viktigheita av landbruksnæringa for fylket vårt.

Her finn du programmet for AgroNordVest

Her finn du oversikt over fagtemadelen på laurdag