Nyhende frå Vestland Bondelag

Godt nytt år

Me ynskjer alle eit godt nytt år.

- No er vi i gang!

Første møte i ressursgruppa for Styving - landbruksmessa i Vestland vart arrangert veka før jul. Det blir festival 18. - 20.september 2020, hald av datoane!

Med ynskje om ei riktig god jul

Med denne musikalske helsinga vil me ynskje alle ei riktig god jul

Luke 23

Det er kvelden før kvelden og me kan opne den nestsiste luka i kalenderen vår.

Luke 22

Sjå kva som gøymer seg bak luke 22 i kalenderen vår.

Luke 21

Endeleg kan me opne luke 21 i julekalenderen vår.

Luke 20: ingen julefrukost utan...

Dagens luke er dedikert til klassikaren på julefrukosten, lammerull.

Luke 19

Bak luke 19 gøymer det seg eit godt julegåvetips.

Luke 18

Endeleg kan me opne luke 18 i julekalenderen vår.

Klar for regionmøta

- Det er betre at vi reiser kring på ti stader enn at dei tillitsvalde i lokallaga skal måtte reise lange vegar for å møte oss, seier fylkesleiar Anders Felde

Luke 17

No kan du opne luke 17 i julekalenderen vår.

Luke 16

Det er 16. desember, og ei ny luke kan opnast i julekalenderen.

Luke 15

I dag kan me opne luke 15 i julekalenderen vår.

Luke 14

I kveld kan du opne luke 14 i julekalenderen vår.

Luke 13

No kan du opne luke 13 i julekalenderen vår.

Luke 12

No kan du opne luke 12 i julekalenderen vår.

- Kan vi få sjå på avfallet dykkar?

Kvifor kjem eit team av designarar på besøk til Nortura Førde, Bruland Pallefabrikk og Tine Meieri Byrkjelo for å sjå på avfallet deira?

Luke 11

I dag kan me opne luke 11 i julekalenderen vår.

Inviterte fylkesvaraordføraren med på temadag om landbruk

- Vi må produsere meir av maten vi treng til eiga befolkning, sa mellom anna fylkesvaraordførar Natalia Antonia Golis frå partiet MDG i møte med representantar for landbruket og fylkesbondelaget i Lærdal og Aurland

Luke 10

Det er 10.desember, og du kan opne ei ny luke i julekalenderen vår.

Pelsdyr, demokrati og rettsprinsipp

Forstår ikkje regjeringspartia alminnelege demokrati- og rettsprinsipp? Dette spørsmålet stiller leiar i Breim Bondelag Arne Frode Øvreseth i eit lesarinnlegg som stod på trykk i Nationen sist veke.

Luke 9

No kan du opne luke ni i julekalenderen vår.

Møtte Hovudutval for Næring, naturressursar og innovasjon

- Det er flott at det nye Hovudutvalet for næring, naturressursar og Innovasjon (HNNI) i Vestland fylke sette landbruk på dagsorden i sitt første møte, seier fylkesleiar Anders Felde

Luke 8

No kan du sjå kven som gøymer seg bak luke åtte i julekalenderen vår.

Luke 7

No kan du opne luke sju i julekalenderen vår.

Kjenner seg overlaten til seg sjølv

Dagens forskrift for erstatning etter naturskade har lagt ansvaret fullt og heilt over på den skadelidde i å dokumentere alle skadene og søkje om erstatning. Kommunane er sett på sidelina og har lite å medverke med i etterkant av det som for dei innvolverte er svært dramtiske hendingar.

Luke 6

Endeleg kan me opne luke seks i julekalenderen vår.

Vi treng dei mindre mjølkebruka med oss inn i framtida

- At vi klarar å modernisere stadig mindre mjølkefjøs vil vere avgjerande for verdiskapinga og kulturlandskapet i Vestland, formidla ein svært tydeleg og engasjert prosjektleiar Jo Helge Sunde i møte med 6 Stortingsrepresentantar frå Høgre.

Luke 5

No kan du sjå kva som gøymer seg bak luke fem i julekalenderen vår.

Aktive lokallagsmidlar

19 lokallag har søkt om aktive lokallagsmidlar. Styret vil hansame søknadane og fordele midlar i styremøtet 12. desember.

Avgjerande at heile Vestland framleis vert beiteprioritert område

- Eg ser ingen grunn til å endre geografi for dagens rovviltnemnder sa nestleiar Ole Bjarne Hovland i møte med 6 av Høgre sine Stortingsrepresentantar sist veke.

Luke 4

No kan du opne luke 4 i julekalenderen vår.

Vi må ikkje gå i fella og skape overproduksjon

- Det vil vere dramatisk om vi får mange år med for mykje plommer, bringebær og eple i den norske marknaden, sa epleprodusent Børre Tystad då han sist veke fekk besøk av 6 av Høgre sine Stortingsrepresentantar på heimgarden sin i Gloppen.

Luke 3

Bak den tredje luka i julekalenderen vår finn du fylkesleiar i Hordaland Bondelag Peder Nernæs.

Luke 2

No kan du opne den andre luka i julekalenderen vår.

Luke 1

No kan du opne første luka i julekalenderen vår.

Våre samarbeidspartnere