Nyhende frå Vestland Bondelag

God jul

Styret og tilsette i Sogn og Fjordane Bondelag vil ynskje alle medlemer og samarbeidspartnarar ei riktig god og fredeleg julehøgtid.

Venstre landa på rett side

- Det er flott at partiet Venstre har prioritert å bygge kunnskap i saka kring tollvern for norsk matproduksjon framom å la ideologi styre eit så viktig val for norsk matproduksjon, seier fylkesleiar Per Hilleren

God juleverving

Kanskje medlemsverving ikkje er det du tenkjer mest på i desse hektiske førjulsdagane. Men høvet kan dukke opp...i juleselskap?

Bønder stiller opp for borna

I fjor gjekk det rykte om at trøtraktoren til Modalen Barnehagen var utsliten etter mykje bruk. Modalen Bondelag stilte difor opp med to flunkande nye trøtaktorar i julegåve. I år gjentok lokallaget suksessen.

Julegraut i Uskedalen

Uskedalen Bondelag inviterte medlemene til ein sosial kveld med julegraut og utnemning av Bondevenn.

Takkekveld for gode hjelparar

Bulken og Evanger Bondelag, med leiar Bjørne Røthe i spissen, inviterte til takkekveld for alle som hjelpte til under fjøsbrannen på Voss.

Skogdag på Stord

Stord Bondelag og Huglo Bondelag var også i år med og arrangerte den populære Skogdagen. -Det var ein kjekk dag, med masse folk i gata, sa Torunn Eikeland frå styret i Stord Bondelag.

Opne folkemøte om tiltaksanalyse i vassområde Nordfjord

Vassområde Nordfjord arrangerer folkemøte på tre stader i veke 50 ; Nordfjordeid, Skei og Selje.

Reinare vatn

I Sogn og Fjordane har vi mykje vatn, og det meste av vatnet held ein god kvalitet. Men kva kan gjerast i dei områda der ein har utfordringar med høge næringstilførslar frå landbruk og separate avløpsanlegg?

Fylkesleiar Terje Larssen har gått bort

Vi mottok med sorg meldinga om at fylkesleiar i Hordaland Bondelag, Terje Larssen, døde natt til 2. desember 2013. Terje var ein dyktig fruktbonde og høgt respektert tillitsvalt. Våre varme tankar går til Inger og resten av familien.

Ostetollen sikrar langsiktige rammevilkår

- Eg håpar verkeleg at Venstre har sett kor viktig det er å oppretthalde prosenttollen i tråd med gjeldande tollregime, seier ein spent fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag i ein kommentar til at Stortingsgruppa i Venstre i ettermiddag held fram drøftingane kring tollvernet.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere