Nyhende frå Vestland Bondelag

Den nye storbonden på Vestlandet

- Utfordringane for vidare vekst ligg ikkje i fjøset. Eg kan få så mange melkekvoter eg vil, seier Leif Arne Lirhus, styremedlem i Hordaland Bondelag. Det er tilgang på jord som stoppar vidare ekspansjon.

Informasjonsmøte om pelsdyrnæringa

Torsdag den 5. desember klokka 19:00 inviterer Norges Pelsdyralslag til informasjonsmøte om pelsdyrnæringa på Mo og Jølster Vidaregåande skule på Mo.

Regjeringa syner sitt sanne ansikt

- Det er skuffande å sjå korleis den nye regjeringa skaltar og valtar med landbruket, seier fylkesleiar Per Hilleren i ein kommentar til regjeringa sine utspel mot ulike verkemiddel for norsk matproduksjon.

Gratulerer til ferske lokallagsleiarar

- Årsmøterunden nærmar seg slutten og fleire lag har fått nye leiarar, mellom anna Davik og Ålfoten Bondelag der Stein Kåre Karstensen tek over leiarvervet etter Rune Indrehus.

Statsbudsjett med skatteauke

- Vi har høyrt i heile valkampen kor bra det skal bli med skattelette, og så leverer den nye regjeringa bønder som står klar til å ta over gardsbruk ei skatteskjerping i sitt første budsjett, seier Hilleren

Konservativ debatt om landbrukspolitikk

La endringane i landbruskpolitikken vere kunnskapsbasert var Frøydis Haugen sin klare bodskap i den landbrukspolitiske debatten på Kvarteret i Bergen.

Jordvern er næringsutvikling

Det er god næringsutvikling i å ta vare på landbruket sine produksjonsareal, meiner Oddgeir Aardal hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Populært kurs for ungdommen

Eigarskiftekurs med Jan Bangen er alltid populært. Heile 49 deltakarar møtte opp i år, og fekk tips og nyttig informasjon om endringa dei står ovanfor.

Fylkeskontoret flyttar

- Etter 33 år på same stad flyttar kontoret til Sogn og Fjordane Bondelag inn i ein del av det som inntil i haust var staden der Førde kommune sine tilsette heldt hus.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere