Nyhende frå Vestland Bondelag

Leiarskifte i Aurland Bondelag

- Eg treng ikkje gå lange vegen for å finne mentor til arbeidet som leiar i lokallaget, seier Gøril Tveiten Lie som tek over vervet som leiar i Aurland Bondelag etter mannen Einar Lie.

Andrè Espeseth held fram ved roret i Flora Bondelag

Flora Bondelag heldt årsmøte torsdag kveld, og Andrè Espeseth vart attvald som leiar i laget.

Korleis står det til med vatnet?

Tilstanden til vatnet i vassregion Sogn og Fjordane er førebels vurdert. Korleis står det til med vatnet nær deg?

Gratulerer med bygdeutviklingsprisen

- Eg vil nytte høvet til å gratulere Fossheimen Naturpark på Viksdalen med bygdeutviklingsprisen, seier fylkesleiar Per Hilleren. Det er flott at nokon verkeleg får til å utvikle spanande næringsverksemd ved å ta alle garden sine ressursar i bruk, held fylkesleiaren fram.

Reisebrev frå gardsbesøk på Island

Den viktigaste landbruksproduksjonen på Island er sau, og Leiarmøtet til Hordaland Bondelag har besøkt ein Islandsk gard med 600 vinterfôra sau. Lars Inge Vik frå Fusa Bondelag har skrive reisebrev frå turen.

Smått, stort og rått

- Eg gledar meg til årets viltseminar på Sunnfjord Hotell seier Oddvin Haugland ved fylkeskontoret. Vi inviterer til eit spanande program der fagforedrag om både småvilt, storvilt og rovvilt står på programmet, seier ein oppglødd Haugland.

Husdyrregisteret: Har du fått brev - ta kontakt

Storfehaldarar i Sunnfjord og Ytre Sogn som i søknaden om produksjonstilskot har avvikande dyretal frå husdyrregisteret, har nyleg blitt varsla om dette i brev frå Mattilsynet. Konsekvensen er trekk i tilskotet med kr. 500 per avvik. -Vi greier å rydde opp i det meste, berre produsenten tek kontakt, seier Bente Axelsson i Mattilsynet.

Inviterer til Haustmarknad på Breim

- Dette vert rett og slett moro seier leiar i Breim Bondelag, Anders Felde i ein kommentar til at dei skal skipe til Haustmarknad på Fjordhestgarden laurdag den 20. oktober.

Du må handle før det går gale

- Eg håpar dei som var til stades fekk seg ein tankevekkar, til å tenkje førebygging i sitt daglege virke på garden, seier Kolbjørn Taklo i Landbruket sin HMS teneste i ein kommentar til HMS dagen som vart gjennomført på Mo og Jølster Vidaregåande skule i går.

Positivt med Matamål

- Dette var staden for mange gode samtalar og gode smaksopplevingar , seier fylkesleiar Per Hilleren i ein kommentar til at han sist helg deltok på Matamål på Sandane.

Norsk mat er ikkje dyr

Ein ting kan eg i alle fall vere samd med dykk om og det er at maten i Norge ikkje er dyr, sa regiondirektør i NHO Sogn og Fjordane, Jan Atle Stang, på leiarmøtet til Sogn og Fjordane Bondelag

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere