Nyhende frå Vestland Bondelag

Vik Bondelag prata til kommunestyret

Vik Bondelag tok mellom anna opp jordvern og landbruket si betydning.

Årsmelding 2015

Årsmeldinga er trykt opp og sendt ut til alle medlemer. Du kan også lese den her. Last den ned i PDF.

Årsmeldinga for 2015

Eit år med svært mange "ballar i lufta"

Viktig møte i Lindås

Ein viktig del av arbeidet til lokallaga er å halde kontakt med lokale politikarar. Bondelaga i Lindås inviterte ordførar, vara ordførar og rådmann til møte der landbruk stod på saklista.

Program for årsmøtet

3.-4. mars har Sogn og Fjordane Bondelag årsmøte på Thon hotel Jølster. Her finn du programmet.

Beitebruksmidlar 2016

No kan beitelaga søkje om investeringsmidlar til fellestiltak i utmark.

Bondekafe på Innstranda grendehus

Strandebarm-Tørvikbygd Bondelag arrangerte bondekafe med fagleg påfyll i går.

SNOP-kurs og gardsbesøk

Norsk Landbruksrådgiving Hordaland har kurs i strategisk nærings- og produksjonsutvikling, kalla SNOP-kurs. Hordaland Bondelag var med under eit gardsbesøk på Framnes Gård i Bergen.

Valnemnda si innstilling er klar

Valnemnda til Sogn og Fjordane Bondelag har gjeve si innstilling til styre i fylkesbondelaget for 2016/17.

Treng du kurs i praktisk HMS-arbeid?

Norsk Landbruksrådgjeving startar opp HMS kurs fleire stader i Sunnfjord og Sogn.

Fylkesårsmøte 2016

Har du hugsa å melde deg på?

- Naturmøteplassane er for alle

Sogn og Fjordane har 43 naturmøteplasser med solide bygg, der er det rom for både leik og læring.

Medlemsmøte i Fjaler og Hyllestad Bondelag

På programmet sto mellom anna jordbruksforhandlingane for 2016.

Mitt yrke på Nrk

Sjå bondelagsmedlem og tidlegare Stend-elev Rolf Tore Djønne på Nrk. Djønne dyrkar økologiske eple og plommer i Ulvik.

Sogn og Fjordane Bondelag på sosiale medier

Er du venn med oss på Facebook? Fylgjer du oss på Twitter?

No er det lettare å finne oss

Sogn og Fjordane Bondelag har fått montert logoar på vindauga og døra, sjå bilete her.

Skule eller jordbruk?

Planar for ny skule, idrettsanlegg og barnehage truar mjølkebruk i full drift, med nybygd driftsbygning. Eiliv Veseth frå Osterøy Bondelag har lerarbrev på trykk i Bygdanytt:

Program for årsmøtet

Årsmøte i Hordaland Bondelag fredag 4. og laurdag 5. mars på Quality Hotel Edvard Grieg på Sandsli, Bergen. Her ser du programmet.

Satsar millionar på sau og høns

Wenche Pettersen er nestleiar i Meland Bondelag. Les reportasjen om garden hennar i Strilen:

Osterøy kommune kjøper falleferdig gard

Garden har dyrka mark som skulle tilbakeførast til jordbruksland etter anleggsarbeid. - Det er over eit år sidan me bad kommunen om dette, og me har framleis ikkje fått svar, seier leiaren i bondelaget, Tonje Yddal. Les i Bygdanytt:

Regionmøte på Hafslo

Tillitsvalde i lokallaga frå kommunane Luster, Sogndal og Leikanger var samla til regionmøte på Hafslo måndag 25. januar.

En god dag for skogsarbeid

Motorsagkurs er populært, og arrangeres med jevne mellomrom av lokallaga og andre interesserte. Solveig Lilletvedt var nylig vert for et kurs der deltagere fra hele fylket fikk en flott kursdag i skogen.

Midlar til investering i beiteområde

Midlar til investering i beiteområde er no lyst ut. Søknadsfrist er 15. mars, og fylkesmannens landbruksavdeling ber om at søknaden vert sendt til beitekommunen.

Vil du vere med som storfehaldar også i framtida?

Tysdag 26. januar er du velkomen til Hyllestad på møte om storfehald.

Bygdeungdomslaget i vekst

Hordaland Bygdeungdomslag har fire lokallag i Hordaland og vil gjerne starte opp fleire. Her kan du lese om aktiviteatne dei hadde i året som gjekk.

TTIP/TISA - trugsmål mot velferda? Ope møte på Skei 18. januar

Sogn og Fjordane Nei til EU inviterer til ope møte om TTIP/TISA måndag 18. januar kl. 19.00

Dei levande gardane døyr ut på Osterøy

Leiaren i Osterøy Bondelag, Tonje Yddal, er uroa for framtida for Osterøy-landbruket, skriv Bygdanytt. På femten år er talet på bruk med husdyrproduksjon nær halvert. Les artikkelen i Bygdanytt.

Lærerikt kurs i lyngbrenning

Laurdag arrangerte Bømlo Bondelag kurs i lyngbrenning. Fleire får augo opp for dei gamle teknikkane i beitekultivering, og vil læra seg sikker beitesviing, skriv Bømlo-nytt. Les heile reportasjen.

Opning av fôringsplass for utegangarsau

Fôringsplasspilot inviterar til markdag laurdag 16. januar kl 13.00. Arrangør er Ulveseth og Signalen beitelag.

Kurs for nye og unge bønder

Hordaland Bondelag inviterar til kurs med vekt på inspirasjon, nettverksbygging og bedriftsutvikling. Kurset passer for nye og potensielle bønder, med eller utan gard.

Regionmøta 2016

Møtet er for heile styret i lokallaget, og det er viktig at så mange som mogeleg møter. Påmelding til hordaland@bondelaget.no, telefon 55 91 88 80 eller sms 93 49 30 78.

Jordbruksoppgjeret 2016, studie- og høyringsmateriell

Her finn du oversikt over studiemateriellet for jordbruksoppgjeret 2016.

Nyttårsfeiring ga glasskår i matfatet til dyra

Fylkesleiar Frøydis Haugen er oppgitt etter at ho første nyttårsdag fann knuste flasker og glasskår på jordet sitt like ved Lindås Senter. Strilen har ein artikkel om saka.

No kan du ta nettkurs for fornying av plantevernmiddelautorisasjon

Treng du fornying av godkjenninga for kjøp og bruk av plantevernmidlar? No kan du gjere dette ved eit nettbasert kurs.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere