Nyhende frå Vestland Bondelag

Gardsbesøk i Jordalen

Politikarar frå Høgre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne besøkte i går bonde Eivind Myrdal i Jordalen i Bergen.

Veks i sosiale medier

Sogn og Fjordane Bondelag når stadig fleire i sosiale medier.

God rekruttering i bondelaget

Hordaland Bondelag har medlemsvekst kvart år, og her kan du lese om ein av dei nye medlemene våre i Bergens Tidende:

Open Gard på Radøy

Sundag var det Open Gard hos Jan Gunnar Vaktskjold. Her kan du sjå bilete.

Tok med ordføraren på tur

Nordalsfjord, Eikefjord og Flora Bondelag inviterte politikarar frå kommunen på gardsbesøk. Ordførar i Flora kommune, Ola Teigen (Arbeidarpartiet) let vel over opplegget. Sjå biletgalleri.

Mattilsynets retningslinjer for gårdsbesøk

I forbindelse med kampanje og Åpen Gård, er det lurt å lese Mattilsynets veiledning. Den omhandler blant annet krav knyttet til framvisning av dyr og servering av mat og drikke:

Bondehøvding i hundre

Han fekk sjølv ein verst tenkeleg start på livet som bonde, og han har via store delar av sitt vaksne liv i tjeneste for Bondelaget. 100 år gamal har æresmedlem Magnus Grimset framleis krystallklare meiningar om landbruket sine utfordringar.

Nytt lokallgsbrev

Jordbruksforhandlingane, Open Gard, Askeladden, verv og ekstranett er teama i lokallagsbrevet i april.

Skal inspirere andre til øko-produksjon

Fruktbonde Rolf Tore Djønne frå Ulvik er valt ut som inspirasjonsbonde. Han skal inspirer andre til å drive økologisk. Les reportasjen på nrk.no:

Ung bonde som satsar på landbruk

Vegard Fosse (24) på Skålheim ser ei framtid i landbruket. Går alt etter planen, startar bygginga av ein nytt lausdriftsfjøs med mjølkerobot så snart snøen er borte, skriv Hordaland Folkeblad.

Ny i fylkesstyret

Møt Ole Bjarne Hovland her.

Håvard vann tre filmprisar

I 2012 arrangerte Landbrukstunet Kompetanse og Hordaland Bondelag video-konkurransen "Landbruket ruler". Vinnar var Håvard Bergo frå Eksingedalen. No har han vunne tre nye prisar på Sogndal Filmfestival.

Oversikt over forskningsprosjekt i Hordaland og S&F

På nettsiden til Samarbeidsrådet for landbruk i Hordaland og Sogn og Fjordane kan du få en oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekt med tilknytning til landbruk i de to fylkene.

Folkemøte om TISA og TTIP

Handelsavtalene TISA og TTIP vil påverke matproduksjonen, helsetenester og andre offentlege tenester som er viktige for oss. Tysdag 19.april kan ein få meir kunnskap om TISA og TTIP på Nordfjord hotell.

Se opp for useriøse telefonselgere

I perioder får vi inn enkeltsaker som gjelder useriøse salg av forskjellige oppføringer i telefonkataloger og nettsider, skriver bondelagsadvokat Alfred Schøyen i Bondebladet.

Mister både hjem og levebrød

Vidar Helland fra Bergen Bondelag driver gård på Blindheim. En ny godsterminal på Haukås betyr kroken på døren for 24-åringen. – Da mister jeg hus, gård og hele driftsgrunnlaget. Les mer i Åsane tidende.

Bønder i Etne vil ikkje til Rogaland

Bønder i Etne fryktar prishopp om det blir tvinga til å bytta fylke til Rogaland. – Me opplever at fleire er urolege over heile landet, seier Norges Bondelag. Les meir på nrk.no.

Grunnkurs i pollineringsretta birøkt

Over tre samlingar skal interesserte få nyttig kunnskap om pollineringsretta birøkt.

Er du ein Askeladd?

For 21. året på rad jaktar Norges Bondelag og Landkreditt Bank på Bygde-Norge sin beste gründer.

Tilskot til utsiktsrydding

Forskrifta om tilskot til utsiktsrydding i kulturlandskapet, er no ute på høyring.

Fullteikna motorsagkurs i Kinsarvik

Ullensvang Hagebrukslag vart kåra til årets lokallag 2015, mellom anna fordi dei er flinke til å arrangere kurs og møte for medlemene. I mars arrangerte dei både skogdag og kurs i bruk og stell av motorsag.

- Livet er bra

Æresmedlem Magnus Grimset fyller 100 år i dag.

Bjørg er ny leiar i Hordaland Bygdekvinnlag

Bjørg Strømme frå Fitjar tek over leiarvervet etter Margunn Hauso. Hordaland Bondelag gratulerer med vervet og ser fram til godt samarbeid. Les meir i Fitjarposten (link).

Lemming minutt for minutt

NRK skal gjennom påsken sende direkte frå eit sauefjøs på vestlandet.

Sveinung Valle er død

Hordaland Bondelag mottok i går det triste budskapet om at tidligere fylkesleder Sveinung Valle har gått bort.

Lokallagsmøte om næringspolitikk

Ølve/Hatlestrand Bondelag, Strandebarm-Tørvikbygd Bondelag og Fusa Bondelag arrangerte ope møte i går, der fokus var på enkel innføring i næringspolitikk.

Bondelaget krev raskare svar på DNA-prøver

Sogn og Fjordane Bondelag krev fortgang i DNA-analysen i samband jervane som hittil i år er tekne ut i region 1.

Landbrukssamvirke og Bondelaget på klassebesøk

Temaet var landbruk, verdiskaping og framtidige moglegheiter til jobb då 9. klassingane i Naustdal fekk besøk frå Bondelaget og bedrifter innan landbrukssamvirke.

Regional FoU-satsing for landbruk og mat

Landbruksorganisasjonene i vest satser på forskning og utvikling, skriv Fylkesmannen si landbruksavdeling i "Fylkesnytt frå Hordaland".

Nytt styre i Bygdeungdomslaget

Hordaland Bygdeungdomslag har hatt årsmøte og valt nytt styre. Sunniva Bidne Horvei er ny leiar.

Møte med blå sektor

Representantar frå fiskeri, havbruk- og landbruksnæringa var tysdag 8. mars samla til eit felles møte på Svanøya.

Fleire lokallag i vekst

Lokallaga som har hatt vekst i 2015, vart belønna med t-skjorter under fylkesårsmøtet på Skei.

Årets lokallag

I år delte dei tre laga Nordalsfjord, Eikefjord og Flora Bondelag den gjeve tittelen.

Møte: Kva inneber næringspolitikken for deg?

Leiar i Hordaland Bondelag, Frøydis Haugen, og nestleiar Frode Handeland gir deg ei innføring i næringspolitikk og dei landbrukspolitiske berebjelkane.

Vil ha meir miljøvenleg landbruk

Årsmøtet i Hordaland Bondelag Etterlyser betre differensierte tilskotsordningar. Les i Bondebladet:

Investeringspakke til landbruket gjev sysselsetjing og varig verdiskaping

Les eit nytt fråsegn frå årsmøtet til Sogn og Fjordane Bondelag her.

Ta areal i heile landet i bruk

Les fråsegn frå årsmøtet til Sogn og Fjordane Bondelag her.

Resolusjon frå årsmøtet

Årsmøtet i Hordaland Bondelag vil ta landbruket i ei meir miljøvenleg retning, med berekraftig bruk av areala på Vestlandet.

Nytt styre i Hordaland Bondelag

Styremedlem Leif Arne Lirhus og 3. vara Anita Jordalen gjekk ut av styret. Bodhild Fjelltveit kjem inn som nytt styremedlem.

Bilete frå årsmøtet

Her kan du sjå bilete frå to dagar med årsmøte.

Årets lokallag

Kvart år kårar Hordaland Bondelag årets lokallag. I år var det Ullensvang Hagebrukslag som fekk heder og ære for god innsats. Dei får også 10 000 kr og vert med i den nasjonale kåringa i Norges Bondelag.

Felde attvald

Her er det nye fylkesstyret.

Årsmøtet er over for denne gong

Sjå bilete frå hendinga her.

Årsmøtet: Leders tale

Leder i fylkesstyret, Frøydis Haugen, fikk gode tilbakemeldinger på talen sin under åpningen av årsmøtet. Her kan du lese talen:

Anders Felde tala på årsmøtet

Her kan du lese fylkesleiaren sin tale.

Fylkesårsmøte er i gang

Folk har kome på plass, sjå biletgalleri.

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Hordaland Bondelag har årsmøte fredag 4. og laurdag 5. mars på Quality Hotel Edvard Grieg på Sandsli, Bergen. Torsdag er det styremøte. Sentralbordet stenger frå klokka 13 torsdag. Les korleis du kan nå oss:

Ny søknadsfrist for investeringar i beiteområde

Fylkesmannen informerer om at det er nye midlar å søkja om til investering i beiteområde for 2016. Søknadsfrist er 15. mars. Les meir på fylkesmannen.no.

Priskontroll: Beløpsgrensa vert heva

Beløpsgrensa vert heva frå 2,5 til 3,5 millioner kroner.

Kurs for nye og unge bønder

"Korleis skal eg utvikle garden?" var det store spørsmålet då Hordaland Bondelag inviterte til kurs 26.-27. februar i Øystese.

Våre samarbeidspartnere