Nyhende frå Vestland Bondelag

Årsmøte i Veitastrond Bondelag

2. november hadde Veitastrond Bondelag årsmøte.

Møte med Sogn og Fjordane Arbeiderparti

I dag hadde me møte med Sogn og Fjordane Arbeiderparti. Det vart gode diskusjonar og tre gardsbesøk i Naustdal.

Vestlandet gror igjen

- Det er slike som Nina som held landskapet ope, på Varaldsøy som på Vestlandet elles, skriv Bergens tidende. Det er eit resultat av jobben dei gjer med å skaffa mat til husdyra sine.

Årsmøte i Vik Bondelag

2. november hadde Vik Bondelag årsmøte.

Årsmøte i Eidsbotn Bondelag

På årsmøtet til Eidbotn Bondelag, tok Erling Nesse attval som leiar.

Ny Giv inviterer til fagsamling

Prosjektet Ny Giv for sauehaldet i Hordaland inviterer til avsluttande fagsamling. Samlinga er ope for alle. Påmeldingsfrist 10. desember.

Årsmøte i Kjølsdalen Bondelag

Tysdag 25. oktober hadde Kjølsdalen Bondelag årsmøte.

Ja til ei bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa

- Det er gledeleg at regjeringa går inn for at det framleis skal vere mogleg å drive med pelsdyr i Norge, seier fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Anders Felde

Årsmøte i Davik/Ålfoten Bondelag

Måndag 24. oktober hadde Davik/Ålfoten Bondelag årsmøte.

Tek med seg tilbakemeldingane til Oslo

Under Sogn og Fjordane Bondelag sitt leiarmøte, var det bra engasjement og gode diskusjonar.

Sjå bilete frå Open Fjøs

Laurdag 29.oktober var det Open Fjøs i Indre Norddal, Dale i Sunnfjord. Magne Norddal har investert i ny driftsbygning på garden, og over 200 tok turen for å sjå.

Tok attval som leiar

Tysdag 25. oktober hadde Viksdalen Bondelag årsmøte. Der tok mellom anna Erlend Brede Fossen attval som leiar.

På kurs i nedskjering/patering av hjorteslakt

17. oktober arrangerte Vik Bondelag kurs i nedskjering/ partering av hjorteslakt. Paul Townsend, kokk og slaktar, var instruktør. Halve styret i Vik Bondelag, og nokre medlemmer deltok. Sjå bilder frå kurset her.

Handlingsplan 2017

Bønder i Sogn og Fjordane har tru på framtida og ønskjer å bygge nye fjøs. Investeringsmidlane for 2016 vart brukt opp første halvår og det er difor opna for å bruke åtte millionar av ramma for 2017.

Årsmøte i Sogndal Bondelag

Onsdag 19. oktober hadde Sogndal Bondelag årsmøte.

No kan du seie meininga di

Sogn og Fjordane fylkeskommune har lagt «Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland» ut på offentleg høyring.

Tok attval som leiar

Måndag 24.oktober hadde Oppstryn Bondelag årsmøte. Der tok mellom anna Mathilde Dolen Nesje attval som leiar.

Velkommen til Open Fjøs

Laurdag 29. oktober er det Open Fjøs i Indre Norddal, Dale i Sunnfjord.

Meiner Reime spring frå ansvaret

Bodhild Fjelltveit, sauebonde og tillitsvald i Bondelaget, er ikkje nøgd med oppfølginga frå Reime Agri. Les artikkelen i Bondebladet:

Leiarmøte i Hordaland Bondelag

Førre veke arrangerte Hordaland Bondelag møte for lokallagsleiarane i Rosendal. Ny redaktør i Bondevennen, Bothild Åslaugsdotter Nordsletten har skrive om møtet.

Årsmøte i Balestrand Bondelag

Måndag 17.oktober hadde Balestrand Bondelag årsmøte.

Årsmøte i Hyen Bondelag

Onsdag 19.oktober hadde Hyen Bondelag årsmøte.

AgroNordVest 2016

AgroNordVest vart arrangert 21.oktober i Førde. Samlinga i år var ein temadag der fokuset var på arealressursane og grovfôret vårt.

No er leiarmøte i gang

Sjå bilder frå møte vårt her.

Ny leiar

Arild Herstad er ny leiar i Naustdal Bondelag.

Årsmøte i Gloppen Bondelag

Måndag 17. oktober hadde Gloppen Bondelag årsmøte.

Ny leiar

Leidulv Stavø er ny leiar i Flora Bondelag.

Stem på Årets Unge bonde!

Lokallagsleiar Torbjørn Grønstad frå Etne er nominert til Årets Unge Bonde. Du kan stemme på kandidatane fram til 23. oktober.

Kan verte årets unge bonde

Andreas Bolset frå Jølster kommune er nominert.

Årsmøte i Flora Bondelag

Årsmøte til Flora Bondelag er på Svanøy Kro 14. oktober klokka 21.00.

Usikre sauegolv

Har du sauefjøs med Reimegolvet Tulla? Alle medlemer med produksjon av sau får no e-post frå Norges Bondelag der dei kan registrere seg dersom du har dette golvet.

Ny leiar

Jan Arve Midtbø er ny leiar i Norddalsfjord Bondelag.

Open Gard på Voss

Sundag arrangerte Bulken og Evanger Bondelag og Voss Bondelag Open Gard i lag med samarbeidande organisasjonar på Nye Voss Vidaregåane skule.

Ope fjøs på Huglo

Bondelagsmedlemer Øystein Huglen og Erik Willgohs inviterte til nyopning av fjøs denne helga. Kring 100 besøkande tok turen for å sjå dei to fjøsa.

Sogn og Fjordane er størst på bringebær

Tal frå Fylkesmannen syner at ingen andre fylker i landet, er større på bringebærproduksjon enn Sogn og Fjordane. I 2015 vart det produsert 1 485 tonn her i fylket, og dette utgjorde 64 prosent av produksjonen i landet.

- Ser svart på det

I forslaget til statsbudsjett 2017, foreslår regjeringa å endre jordbruksfrådraget frå kun å gjelde enkeltpersonar til også å omfatte aksjeselskap.

- På grensa til horribelt

I forslaget til statsbudsjett ynskjer Regjeringa skatt på bygdeutviklingsmidlane. Det råkar unge bønder i etableringsfasen.

Reportasje frå Varaldsøy i Bondevennen

Dei er sårbare åleine, men streke i lag, bøndene på Varaldsøy. Les reportasjen i Bondevennen.

Vêrlamkåring på Norsk Fjordhestgard

Laurdag 8. Oktober frå kl. 09.00-15.00 vert det kåring av vêrlam på Norsk Fjordhestgard på Breim.

- Travelt, men moro

Tysdag 27. september sorterte elevar ved Mo og Øyrane vidaregåande skule poteter.

Kjekt med poteter

Sogn og Fjordane Bondelag tok førre veke turen til Mo og Øyrane vidaregåande skule. Der var fleire av elevane opptekne med å sorterte poteter. Sjå bilder frå dagen her.

Leiarmøte i Hordaland Bondelag

Velkommen til leiarmøtet 20.-21. oktober i Rosendal. Tema er bygging av organisasjonen. Her kan du sjå invitasjon og program.

Kven skal eige jorda i Sogn og Fjordane?

Les lesarinnlegget frå styremedlem Nils Magne Gjengedal her.

Open Gard på Breim

Ta turen på Open Gard laurdag 1.oktober.

Lyst på jobb i Sogn og Fjordane Bondelag?

No har du sjansen.

HMS-kurs i Sogn og Fjordane

Norsk Landbruksrådgjeving startar opp HMS kurs fleire stader i Sogn og Fjordane.

Innsamling av landbruksplast i haust

Tenden Miljø hentar landbruksplast i veke 40-43. Sjå henteplanen her.

- Eg er veldig nøgd

Fulle parkeringsplassar, rekordmykje folk og flinke lokalmatprodusentar, gjorde Matamål 2016 til ein stor suksess.

Matamål 2016

Både store og små kosa seg på Matamål 2016. Sjå bilder frå dagen her.

Konkurranser og aktiviteter på Matfestivalen

Se bilder fra standen til Hordaland Bondelag og se hvem som vant landbruksquizen og navnekonkurransen.

Våre samarbeidspartnere