Nyhende frå Vestland Bondelag

Mange besøkte Open Gard

Open Gard gir eit positivt møte med landbruket for dei som tek turen. Alle arrangørane i Hordaland rapporterar om mange besøkjande og vellukka arrangement i helga.

Velkomen til Open Gard i Eikefjorden

Søndag 24. august ønskjer Eikefjord Bondelag velkomen til Open Gard på Listene i Eikefjorden.

Listhaug besøkte fruktprodusentar i Hordaland

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøkte tysdag fruktdyrkarar i Hordaland, der ho mellom anna gjekk frukt- og siderruta. Ministeren vil opne for at import av frukttre vert ei permanet ordning.

Velkomen til Open Gard

Når avlingane er i hus og sommaren går mot slutten er det tid for Open Gard. I år er det tilskipingar i Eikefjorden og i Førde.

Bondelaget på Etnemarknaden

Etne Bondelag har ei sentral rolle under den årlege Etnemarknaden. I helga stilte dei opp med stor stand med dyr og informasjon om matproduksjon og bondelaget.

Grilling og landbrukspolitikk i Åsane

Nyvalt leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes deltok på grillfest i Åsane onsdag. Mange hadde møtt opp for å grille i finveret og høyre Lars Petter sitt innlegg; «Landbruket i ei brytningstid». Nortura SA og Felleskjøpet sto bak arrangementet.

Bonde for ein dag

Avgangsklassen ved Vassenden skule prøvde ut Landbruksspelet, og fekk innsikt i nokre av vala bonden må ta.

Jordvern viktig i Uskedalen

Det kan vera vanskeleg å nå fram med jordvern når kommunen skal planlegge framtida. I Uskedalen er heldigvis jordvern viktig for både bønder og politikarar.

Byjenta som ville bli bonde

Bondebladet har ein reportasje om fylkesleiar Frøydis Haugen. Les den her.

Hvilken matprodusent er mest verdt?

- Jeg oppfordrer Bondelaget til å være tydelig i retorikken, vi må definere vekk heltid- og deltidsbønder, og omtale oss alle som likeverdige matprodusenter. Les Frøydis Haugens innlegg under generaldebatten i årsmøtet.

Rosenraudt beitebilete for sauen?

-Det er ikkje slik at vi kan pøse på med sau, "for vi har jo fjellbeiter nok". Der er ei tid både før og ette fjellbeitesesongen, og då òg skal beita våre tåle dyra, sa Bodhild Fjellveit frå Hordaland Bondelag under årsmøtet i Norges Bondelag.

Vanskelig å nå igjennom med jordvern

Å kjempe mot nedbygging av matjord i Bergen er nesten en håpløs kamp.

Tek frå dei små og gir til dei større

Medan Sylvi Listhaug meiner at bøndene får for mykje i årets jordbruksoppgjer, ville lokale bønder helst hatt enno meire. Les artikkelen i Hardanger Folkeblad.

Stoler ikke helt på Venstre

Leder for Bulken-Evanger Bondelag, Bjørne Røthe, er regjeringens drømmebonde. Han mener likevel det må være rom for de små. Les artikkelen i Bergens Tidende.

Kor kjem maten frå?

Avisa Hordaland spurde barn frå Ulvik kor dei trur maten kjem frå.

Engasjert familie frå Fitjar Bondelag

Tidlegare styremedlem i Hordaland Bondelag, Lillian Hovstad, har engasjert heile familien i bondelagsarbeid. Denne artikkelen har vore låst for dei som ikkje abonnerar, men no har Bladet Sunnhordland låst den opp så vi kan dele med alle.

8. klassingar i grisebingen

-Får vi til og med lov til å løfte dei, utbraut 8. klassingar frå Førde ungdomsskule då var innom grisehuset under eit besøk på Mo og Jølster vidaregåande skule si avdeling på Mo. Besøket var ein del av prosjektet "Framtid i landbruket i Sogn og Fjordane".

Lesarinnlegg: Du er på feil kurs, Listhaug!

Sylvi Listhaug, du er på feil kurs. Lytt til fjellreglane: Vend i tide – det er inga skam å snu, skriv Reidar Konglevoll, leiar i Alversund og Seim Bondelag i Norhordland.

Leserinnlegg: Bondekannibalisme

Med dagens finansielle «bobleøkonomi», er det kanskje på tide å stoppe opp og fjerne tilskudd til ku som melker over 7000 liter, skriver Jon Henning Gjerde i Bergens Tidende

Lesarinnlegg: Jordbruksoppgjer og skremselpropaganda

Reidar Kloster, leiar i Fitjar Bondelag, har lesarinnlegg på trykk i Sunnhordland. Innlegget er eit svar til Svar til ordførar Liv Kari Eskeland, leiar i Hordaland Høgre.

Avisoppslag frå lokallaga og opptoget

Her finn du avisoppslag i Hordalandsavisene frå opptoget for norsk matproduksjon. Det vart ein lang tur for demonstrantane våre, men dei gjorde ein flott innsats! saka vert oppdatert dersom vi finn fleire klipp.

Frøydis Haugen i debatt med Listhaug på Aktuelt

Fylkesleiar Frøydis Haugen var i går i debatt med Sylvi Listhaug på Aktuelt på Nrk. Sjå debatten her.

Hordalandsbøndene på plass

– Når vi har reist hele natten og tar oss fri fra dyr og drift hjemme, så må vi virkelig markere at vi er i byen, og da skal både folk og media og politikere høre at her kommer bøndene til byen, sier lederen i Hordaland Bondelag. Les på nrk.no

Krev levedyktige vilkår

Ullensvang er kjend som Noreg sin frukthage, men tilbodet frå landbruksminister Sylvi Listhaug gjer at Arne Lofthus i Bonde- og Småbrukarlaget og Marta Bjørgum Meland i Bondelaget fryktar for framtida. Les artikkelen i Hardanger Folkeblad.

Bilete frå opptog for norsk matproduksjon

Her ser du bilete og video frå opptoget i Oslo, der Hordaland Bondelag stiller med to busslastar med stolte bønder, elever på Voss jordbruksskule og støttespelarar.

Hver mann sin høne

Lars Sponheim sa en gang; Hver mann sin høne. Med rådende landbrukspolitikk og sittende regjering, kan det faktisk bli nødvendig for folk flest å produsere sin egen mat.

Informasjon om opptog i Oslo

Her finn du meir informasjon om bussturen og opptoget i Oslo

Vi drar til Oslo!

I kveld fyller vi to busser med vestlandsbønder og drar til Oslo for å vere med i "Opptog for norsk matproduksjon"!

Er tilbodet godt for Vossabonden?

Når kommunestyret i Voss samlar seg til møte straks etter brotet, er bøndene på plass! Dei som støtta Staten, måtte gå til høgre og passere møkkaslangen.

Pressemelding: Hver mann sin høne

Bøndene kommer til Statens Hus klokka 11

Debattinnlegg: Bøndene er sinte

Det ble brudd fordi bøndene ble tilbudt et minusoppgjør, skriver Frøydis Haugen i Bergens Tidende.

Bøndene blokkerte Os

22 traktorar frå Os og regionen rundt tok i dag turen til den Frp-styrte kommunen Os for å halde appell for politikarane.

Uskedelingane støttar bøndene

Uskedalsbøndene er ikkje mindre frusterte og uroa enn kollegene ellers i Kvinnherad over forslaget frå regjeringa og brotet. Men dei har ei kjensle av å ha folkets fulle støtte. Les artikkelen på Uskedalen.no

Bøndene i Kvinnherad aksjonerte

Bøndene i Kvinnherad mot det dei meiner er eit pinleg forslag til landbruksoppgjer. Les i Kvinnheringen.

Bøndene meiner regjeringa raserer landbruket

Mange sunnhordlandsbønder sette seg i traktoren og la kursen for Leirvik sentrum i dag. Målet var å markere misnøye med regjeringa sitt tilbod. Les meir i Sunnhordland og sjå video.

Bøndene fylte Vangen med traktorar

20-30 traktorar køyrde i protest-tog gjennom Vossevangen, og bønder frå dei fleste lokallaga i regionen var med.

Bilete frå aksjonar og markeringar i Hordaland

Frustrerte og sinte bønder over heile Hordaland markerte at dei er skuffa over landbruksministeren og Staten. Regjeringa sin landbrukspolitikk kan vi ikkje leve med, er bodskapen. Saken vert oppdatert.

Listaug sin politikk gir spilt mjølk

Mjølka kan likegodt gå rett i asfalten, det ser ikkje ut til at regjeringa bryr seg. Dei vil nok helst importere maten i staden for å bruke norske ressursar.

Melkeproduksjonen på Vestlandet forsvinner

Med Staten sitt tilbod får over 75 prosent av norske melkeprodusenter ein inntektsvekst under 10 000 kroner. Bøndene er skuffa og aksjonerar i dag.

Regjeringa mangla vilje til å inngå avtale

- Det er skremmande å sjå og høyre korleis Landbruks- og Matministeren omtalar ei av Norge sine viktigaste næringar, seier fylkesleiar Per Hilleren i ein kommentar til Listhaug sin opptreden på dagens pressekonferanse.

Bøndene førebur aksjonar

I samband med brotet i jordbruksforhandlingane i dag, hentar bøndene fram bannere og legg aksjonsplanar. Målet var avtale med Staten, men brotet kom likevel ikkje overraskande. Sjå pressekonferanse no.

Å segla under falskt flagg

Frp politikar Magne Djupvik omtalar landbruksorganisasjonane som eit hylekor. -Me må vel få lov til å seie i frå kva som er i ferd med å skje! skriv leiar i Fusa Bondelag, Lars Inge Vik i Os og Fusaposten.

Skuffa bønder i Kvinnherad

- Det verste med tilbodet frå landbruksministeren er retninga det peiker ut, sa Kjetil Mehl, styremedlem i Hordaland Bondelag, då bøndene i Kvinnherad hadde møte om jordbruksoppgjeret. Les i Kvinnheringen:

Skuffa bønder i Kvinnherad

- Det verste med tilbodet frå landbruksministeren er retninga det peiker ut, sa Kjetil Mehl, styremedlem i Hordaland Bondelag, då bøndene i Kvinnherad hadde møte om jordbruksoppgjeret. Les i Kvinnheringen:

Bøndene rasar mot regjeringa

– Melkekartongane er tomme og heng oppned i ein tynn tråd. Det kan fort bli realiteten om landbruksministeren får det slik ho vil, seier Arne Manger. Les i Avisa Nordhordland

Ungdommar ser mørkt på framtida for nye bønder

Grønkledde, landbruksinteresserte ungdommar ser mørkt på framtida for dei som har lyst å verta bønder på Vestlandet. Vert det brot i forhandlingane, vil bøndene trø til med aksjonar, lovar bondelaga på Voss. Les i Avisa Hordaland.

Ungdommar ser mørkt på framtida for nye bønder

Grønkledde, landbruksinteresserte ungdommar ser mørkt på framtida for dei som har lyst å verta bønder på Vestlandet. Vert det brot i forhandlingane, vil bøndene trø til med aksjonar, lovar bondelaga på Voss. Les i Avisa Hordaland.

Listhaug tek livet av vestlandsbonden

Mjølkeproduksjonen blir no flytta til dei breie bygdene på Austlandet, skriv Olav Kobbeltveit.Han vitja leiarmøtet til Hordaland Bondelag og Sogn og Fjordane Bondelag i haust, og har no skrive eit godt innlegg i Bergensavisen.

Reaksjoner mot Frp-bonden

Det er viktig at lokallaga tek kontakt både med politikarar og media, og vi har gode eksempel på at vi når fram. Seinast i går med "Frp-bonden".

Favoriserer dei store

Bøndene er skuffa, men ikkje overraska over tilbodet frå Listhaug, skriv Haugesunds Avis. Tilbodet råkar vestlandsjordbruket særleg hardt, seier nestleiar i Hordaland Bondelag, Frode Handeland til avisa.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere